MENÜHAKKIMIZDA

1-Bu www.craneturk.com dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu www.craneturk.comn’un (sınırlı olmamak kaydıyla "CRANETURK VERİTABANI", "CRANETURK ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden www.craneturk.com’un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "www.craneturk.com'a ait ve/veya www.craneturk.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, www.craneturk.com hizmetlerini, www.craneturk.com bilgilerini ve "www.craneturk.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.craneturk.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde www.craneturk.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde www.craneturk.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "CRANETURK Kullanım Koşulları" dahilinde www.craneturk.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde www.craneturk.com; www.craneturk.com hizmetleri, www.craneturk.com bilgileri, www.craneturk.com telif haklarına tabi çalışmaları, www.craneturk.com ticari markaları, www.craneturk.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

2-

CRANETURK, "www.craneturk.com"dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "CRANETURK Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.craneturk.comda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, CRANETURK, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve buna kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya www.craneturk.com üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) CRANETURK'e vermeleri gerekmektedir. CRANETURK, CRANETURK Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri CRANETURK veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. CRANETURK tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya CRANETURK www.craneturk.comı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; CRANETURK ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "CRANETURK Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

CRANETURK www.craneturk.comı dâhilinde başka sitelere link verebilir. CRANETURK, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. CRANETURK, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini CRANETURK'ün işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda CRANETURK, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

CRANETURK, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

CRANETURK, kullanıcılar ve kullanıcıların www.craneturk.comı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, www.craneturk.comı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin www.craneturk.comı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının CRANETURK’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

CRANETURK, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

CRANETURK, tarafından www.craneturk.com dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, CRANETURK ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. CRANETURK, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman www.craneturk.comda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. CRANETURK'ün değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.craneturk.comda yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.