MENÜHAKKIMIZDA

CRANETURK KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1 "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla www.craneturk.com üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICILAR”ın ve “ÜYE”lerin, www.craneturk.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

2 www.craneturk.com, "ÜYE"ler tarafından "CRANETURK VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. www.craneturk.com, "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3 "KULLANICI" www.craneturk.com dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.craneturk.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4 www.craneturk.com dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı www.craneturk.com’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.craneturk.com çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, www.craneturk.com yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

5 "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, www.craneturk.come www.craneturk.com dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. www.craneturk.com, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından www.craneturk.come iletilen veya www.craneturk.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

6 "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, www.craneturk.com dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, www.craneturk.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7 www.craneturk.com, www.craneturk.com dahilinde sunulan hizmetleri ve www.craneturk.com dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. www.craneturk.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

8 "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, www.craneturk.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.craneturk.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde www.craneturk.com tarafından yapabilir. www.craneturk.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinini, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

9 "KULLANICI"lar, www.craneturk.com dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya www.craneturk.com’un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

10 www.craneturk.com, www.craneturk.com’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.craneturk.com aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, www.craneturk.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

11 www.craneturk.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "CRANETURK VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "CRANETURK VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak CRANETURK tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

12 www.craneturk.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya www.craneturk.com’un yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "CRANETURK’ün gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

13 www.craneturk.com üzerinden yayınlanan ilanların, "CRANETURK ARAYÜZÜ"nün www.craneturk.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

14 www.craneturk.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "CRANETURK’ün yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "CRANETURK sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

15  www.craneturk.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve www.craneturk.com’un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

16  "CRANETURK VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen CRANETURK’ün yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

17 www.craneturk.com'a kullanıcılar tarafından katlanır bomlu vinç, insan kaldırma platformu, mobil vinç ve kule vinci haricinden ürün koymak yasaktır. bunun sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

 

CRANETURK KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

www.craneturk.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "CRANETURK Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda www.craneturk.com’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "CRANETURK Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "CRANETURK Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.