MENÜHAKKIMIZDA

CRANETURK KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1.1. Bu internet sitesini www.craneturk.com kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde www.craneturk.com’u kullanmaktan vazgeçiniz. www.craneturk.com sahibi bu www.craneturk.com’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, www.craneturk.com’u ve www.craneturk.com kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu www.craneturk.com’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde www.craneturk.com a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları www.craneturk.com "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.craneturk.comda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. www.craneturk.com tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği www.craneturk.com hizmetlerinden yararlanan ve www.craneturk.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu "CRANETURK Kullanım Koşulları" 15/01/2014 tarihinde ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; www.craneturk.com’u kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, www.craneturk.com hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : www.craneturk.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.craneturk.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : www.craneturk.coma ve/veya "CRANETURK VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : www.craneturk.com üzerinden www.craneturk.com içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden www.craneturk.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : www.craneturk.comdan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "CRANETURK ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "CRANETURK VERİTABANI"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları www.craneturk.come ait olan tasarımlar içerisinde www.craneturk.com üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. CRANETURK VERİTABANI : www.craneturk.com dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği www.craneturk.come ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

2.7. "ÜYE" : www.craneturk.com tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, www.craneturk.com tarafından www.craneturk.com üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; www.craneturk.com’un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : www.craneturk.com dahilinde www.craneturk.com tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; www.craneturk.com ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. www.craneturk.com, "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. CRANETURK HİZMETLERİ

3.1. www.craneturk.com, "ÜYE"ler tarafından "CRANETURK VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından www.craneturk.com üzerindeki ara yüzler kullanılmak suretiyle "CRANETURK VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve www.craneturk.com üzerinden www.craneturk.come ait ara yüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. www.craneturk.com, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin www.craneturk.com içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, www.craneturk.com dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri www.craneturk.com dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. www.craneturk.com, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin www.craneturk.com içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine www.craneturk.com içerisinde “KULLANICILAR”ın “ÜYE”lerin ilanlarüna daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. www.craneturk.com, "ÜYE"lerin www.craneturk.com dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından www.craneturk.com üzerinden www.craneturk.come yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca www.craneturk.com dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da www.craneturk.com üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. www.craneturk.com, "ÜYE"lerine www.craneturk.com dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik www.craneturk.com içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. www.craneturk.com tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler www.craneturk.com tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen www.craneturk.com’un yetkisi dahilindedir. www.craneturk.com bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "CRANETURK Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "CRANETURK Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "CRANETURK Kullanım Koşulları" www.craneturk.com tarafından www.craneturk.com içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini www.craneturk.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "www.craneturk.com, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.craneturk.com üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.craneturk.com işbu "CRANETURK Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.craneturk.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.craneturk.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.craneturk.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.